آنچه که هرگز نمی توانید در زندگی تغییر دهید

» آنچه که هرگز نمی توانید در زندگی تغییر دهید

با شناخت اصول تغییر ناپذیر در زندگی موفق باشیم

در زندگی ما پنج امر بدیهی اجتناب‌ناپذیر، پنج حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد که بارها بر ما عارض می‌شوند:


1- هر چیزی تغییر یافته و پایان می‌پذیرد.

2- اوضاع همیشه طبق برنامه پیش نمی‌رود.

3- زندگی همیشه منصفانه نیست.

4- درد بخشی از زندگی است.

5- مردم همیشه عاشق و وفادار نیستند.


این‌ها همان مهمترین چالش‌هایی هستند که ما در زندگی با آنها مواجه می‌شویم. اما در اغلب موارد با انکار آنها گذران عمر می‌کنیم. طوری رفتار می‌کنیم که گویی این شرایط و بدیهیات اصلاً وجود خارجی ندارند و یا در مورد ما صدق نمی‌کنند. اما وقتی با این حقایق پنجگانه مخالفت می‌کنیم در برابر واقعیت قد علم کرده و مقاومت می‌کنیم، زندگی به سریال بی پایانی از ناامیدی‌ها، ناکامی‌ها و تأسف‌ها تبدیل می‌شود.


 پنج‌ چیزی که نمی‌توان تغییر داد و سعادتی که با پذیرش آنها نصیب‌مان می‌شود.


"دیوید ریکو"

تگ ها :   تغییر زندگی
آخرین مطالب این وبلاگBuy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic